logo

contacteer ons 

Electro Security Services

Voertuigbeheer en -toegang

 

Voertuigbeheer en/of -toegang omvat in hoofdzaak de volgende domeinen:

1. Toegangscontrole en parkingbeheer

Dit domein omvat alle aspecten van de controle op toegang van voertuigen tot een afgebakend domein:

 

2. locatiebeheer op parkings

Dit domein omvat het beheer en de controle van individuele parkeerplaatsen:

3. GPS tracking

Dit domein omvat een specifiek segment van voertuigparkbeheer: controle op localisatie en historiek van de verplaatsingen van één tot honderden voertuigen.

Kan worden toegepast op alle mogelijke roerende goederen waar batterijspanning aanwezig is.

 

Electro Security Services werkt als systeemintegrator samen met installateurs van mechanische beveiligings- en toegangssystemen. Als specialist van electronische beveiligingssystemen kunnen wij uw wensen op vlak van beveiliging perfect integreren met door u gekozen oplossingen voor mechanische beveiliging.

Aan de hand van uw lastenboek en/of wensen en voorkeuren stellen wij een dossier op met een oplossing die voldoet aan uw eisen maar bovendien staan wij u bij met onze expertise en kennis om u te helpen een voor u ideale oplossing te vinden.

Daarbij houden wij rekening met een strict kwantitatief en kwalitatief definiëerbare kosten-baten analyse. Met andere woorden: wij helpen bij het vinden van een best mogelijke oplossing voor uw beveiligingsvragen aan de laagst mogelijke kostprijs.

Klik hierContacteer ons

webdesign: http://mysafety.be Incl. BTW