logo

contacteer ons 

Electro Security Services

Toegangscontrole: wetgeving

 

Op toegangscontrole is geen specifieke wetgeving van toepassing.

Nochtans dient rekening te worden gehouden met de aanbevelingen van de Privacycommissie (9 april 2008):

Standpunt van de privacycommissie over biometrie

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, kortweg de Privacycommissie heeft op 9 april 2008 haar advies uitgebracht over het verwerken van biometrische gegevens in het raam van authentificatie van personen.

Enkele belangrijke punten uit het advies:

- Het 'biometrisch' gegeven wordt bevestigd als een 'persoonsgegeven'
- Het gebruik van biometrie impliceert een 'gegevensverwerking'
- De beginselen van de wet op de verwerking van persoonsgegevens moeten worden gehanteerd: finaliteit, proportionaliteit, subsidiariteit

Enkele belangrijke aanbevelingen

-Opslag: geen opslag van biometrische referentie-informatie in een databank (m.a.w. bij voorkeur op de kaart of het toestel waarin de biometrische sensor is geplaatst)
-Templates: geen opslag van 'onbewerkte' beelden van biometrishe gegevens maar te werken met 'templates' (vb. munitiae punten van een vingerafdruk) 
- Geen verzameling of verwerking zonder medeweten van de betrokkene
- Beveiliging van het biometrisch systeem
- Informatieverstekking aan de betrokkene
- Opslagtermijn niet langer dan noodzakelijk voor de verwezelijking van de doelstelling(en)
- Veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen ter bescherming van de persoonsgegevens

webdesign: http://mysafety.be Incl. BTW