logo

contacteer ons 

Electro Security Services

Personentoegang

Toegangscontrole voor personentoegang wordt op industriële schaal toegepast maar ook in kmo, juweliers, kinderopvang, hoog-risico ondernemingen, enz.

Door gebruik te maken van moderne technieken kan op bijzonder kost-efficiënte wijze een drastische verhoging van de veiligheid van de aanwezige personen en het aanwezige materiële goed worden bekomen.

Omschrijving

Toegangscontrole is een zeer belangrijke schakel in vrijwel elk beveiligingsplan. Het is een hulpmiddel om te bepalen wie, waar en wanneer binnen mag.

De herkenning van een persoon kan op verschillende manieren gebeuren, bvb. aan de hand van een badge, een cijfercode, een biometrisch kenmerk, enz... Uiteraard geniet een combinatie hiervan de voorkeur, elke techniek heeft specifieke voor- en nadelen en het is samen met uw installateur-expert dat u tot de beste keuze voor uw situatie kan komen.

De lezer wordt bij de te controleren toegang aangebracht. De controller kan ofwel geïntegreerd zijn (lokale controller), of er kan gekozen worden voor een gecentraliseerde sturing met eventueel de controller gekoppeld aan een computer. Zie hieronder voor meer uitleg.

Soorten controllers

Voordelen van lokale (ingebouwde) controller (stand-alone):

Voordelen van een gecentraliseerde controller zonder netwerktoegang:

Voordelen van een gecentraliseerde controller met netwerktoegang:

Waarom kiezen voor Electro Security Services?

Men kan niet lichtzinnig omgaan met de keuze voor een beveiligingsonderneming. Meestal gaat het om een langdurige samenwerking en dan zijn elementen als betrouwbaarheid, achtergrond, technische kennis, marktkennis en ervaring doorslaggevend. Hieronder vindt u een aantal troeven waarmee wij aan deze eisen kunnen voldoen:

1. De beveiligingsonderneming moet erkend zijn. Dit is te herkennen aan het erkenningsnummer van de FOD Binnenlandse Zaken, dienst Private Veiligheid. Voor E.S.S is dit Bi.Z. 20.1561.06

2. Selecteer een onderneming die uitsluitend werkt met INCERT gekeurde materialen en deze op INCERT voorgeschreven wijze plaatst. Indien u later een verzekeringspolis Diefstal afsluit zal u goedkopere tarieven kunnen bedingen.

3. Controleer of de medewerkers van het bedrijf beschikken over een specifieke ID kaart uitgegeven door de FOD Binnenlandse Zaken. Dit is een garantie voor een doorgedreven screening en specifieke opleiding van de drager van deze kaart. U kan deze kaart herkennen aan het merkteken van de FOD Binnenlandse zaken afdeling Private Veiligheid dienst Vigilis. Enkel houders van deze kaart mogen bij u komen in naam van de beveiligingsonderneming.

4. Vraag steeds een grondige veiligheidsaudit. Een professionele audit en conceptstudie dienen opgesteld te worden voor elke werf. Deze is bovendien meestal gratis, maar deze zal wel dienen als onderbouwing voor uw professioneel geconcipiëerde en geplaatste beveiligingsinstallatie.

Een beveiligingsonderneming verkoopt namelijk geen standaard product. De medewerkers van de firma Electro Security Services hebben reeds meerdere jaren ervaring met succesvol afgeronde opdrachten in de sector op hun palmares. Wij beschikken over een 24/24 uur service en wij zijn 7/7 dagen beschikbaar en bereikbaar via ons speciale interventienummer. Meer details vindt u op de pagine "Over ons".

webdesign: http://mysafety.be Incl. BTW