logo

contacteer ons 

Electro Security Services

Advies

Wij adviseren gratis bij een eerste bezoek:
uw veiligheid is onze zorg; wij staan in voor een uiterst professionele aanpak, en daarbij hoort een doorgedreven analyse van de veiligheidsrisico's in uw situatie.

Bij onze service hoort gratis advies, en een gratis veiligheidsaudit bij offerte-aanvraag. Binnen de 5 werkdagen na ondertekening van een contract ontvangt u een complete risico-analyse samen met een gedetailleerd risico-beheersplan. Deze documenten kunnen, samen met de factuur (waarop vermeld wordt dat de installatie conform INCERT werd geplaatst) worden gebruikt om vermindering van uw verzekeringstarief "Brand - Diefstal - BA" te bekomen.

Zowel uw behoeften aan goederen- of persoonsbeveiliging, aan toegangscontrole, camerabewaking, computer- en/of netwerkbeveiliging als brandbeveiliging nemen wij voor onze rekening. U kan opteren voor zowel afzonderlijke als voor geïntegreerde pakketten.

Indien u later wenst uit te breiden in uw beveiligingsvoorzieningen staat onze aanpak garant voor een naadloze integratie met de reeds bij u aanwezige infrastructuur.

Overzicht van onze diensten:

 1. Inbraakbeveiliging
  • goederenbeveiliging:
   • een gratis risico-analyse gaat samen met elke door ons opgemaakte offerte
   • een compleet uitgewerkt risicobeheersplan wordt overhandigd bij goedkeuring van de offerte
   • al onze materialen en de wijze van plaatsing voldoen aan de INCERT normering
   • na-verkoopdiensten omvatten een bereikbaarheid 24/24 7/7, mogelijkheid tot onderhoudscontract,..
  • personenbeveiliging:
   • alhoewel geen eigenlijk deel van een inbraakbeveiliging wordt wat betreft doormelding dezelfde technologie gebruikt: oproep via een centrale naar een meldkamer en/of contactpersoon.
   • persoonsalarm (vast of mobiel): er wordt koppeling met een camerabewaking geïnstalleerd (meldkamer verplicht!).
 2. Toegangscontrole
  • Dit omvat alle systemen van elektronisch beheerde toegang tot lokalen en/of domeinen
  • Controllers op basis van badges, biometrie (vingerafdruk, irisscan,..)
  • Logging van alle toegangen en pogingen tot toegang via een gesofistikeerd beheerssysteem
 3. Camerabewaking
  • draadloos en bedrade systemen, IP-camera's met intelligente controllers
  • remote access (internet op GSM via GPRS of UMTS)
  • advies betreffende de nieuwe camerawetgeving (zie ook Camerawetgeving)
 4. Brandbeveiliging
  • materialen en installatie volgens BOSEC keurmerk

Onze offertes geven een klaar en duidelijk overzicht van de te leveren materialen en diensten; geen "kleine lettertjes", geen verrassingen.

Seminaries

Op regelmatige basis worden seminaries georganiseerd. Deze zijn steeds in samenwerking met plaatselijke middenstandsorganisaties, overheden of privé-initiatieven.

Op deze pagina wordt een agenda van deze voordrachten bijgehouden.

Dit seminarie handelt over de wetgeving betreffende de installaties voor inbraakbeveiliging. Aan welke voorwaarden dient een installatie te voldoen, wat dient u van uw installateur te verwachten, waaraan moet een erkend installateur voldoen, wat zijn uw rechten en plichten als gebruiker van een inbraakbeveiligings systeem?

Deze snel veranderende wetgeving wordt op een heldere manier verduidelijkt, u wordt aangetoond wat de huidige wetgeving omvat, wat is de draagwijdte van uw verplichtingen en wat zijn uw rechten?

Ook wordt een overzicht gegeven van de bestaande detectie- en beschermingssystemen, wat wordt de komende jaren op technisch vlak verwacht, welke technologiën komen in opgang en welke technieken zullen verdwijnen. Wat op het vlak van risicobeheersing, hoe kunnen risico'z worden ingeschat en op welke wijze kunnen kosten/baten analyses worden opgemaakt?

Tijdens deze voordracht wordt u op een heldere en eenduidige manier wegwijs gemaakt in de snel veranderde en veranderende wetgeving betreffende camerabewaking.

Wat zijn uw rechten, wat zijn uw plichten, waaraan mag u zich verwachten bij niet-naleving, welke zijn de voordelen, wat zijn de risico's, enzovoort.

2009 Is een overgangsjaar, voor april 2010 dienen alle bewakingscamera's te voldoen aan de nieuwe camearwetgeving. Wat is de defintie van een bewakingscamera, wie moet aangifte doen, waar dient deze te gebeuren, wat moet worden aangegeven? Waaraan moet ik voldoen als ik camera's wil plaatsen? Op al deze vragen wordt een duidelijk en ondubbelzinnig antwoord gegeven.

webdesign: http://mysafety.be Incl. BTW