logo

contacteer ons 

Electro Security Services

Inbraakbeveiliging: meldkamer

 

De meldkamer is essentieel als tussenschakel naar de politie bij een inbraakdetectie, of naar de brandweer bij brand of overstroming, bij camerabewaking in een persoonsalarmsysteem, of naar medische interventie bij medisch alarm. .

Als er een (poging tot) inbraak wordt gedetecteerd zal de meldkamer een verificatiemethode hanteren die onmiddellijke tussenkomst van de politie garandeert.

Als geen meldkamer wordt gebruikt is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het gebruiken en doorgeven van de juiste verificatiecodes in geval van een inbraakdetectie. Een particuliere gebruiker heeft deze methodes en codes echter niet ter beschikking. Vermits de politie verplicht is op elke oproep te reageren zal deze wel ter plaatse komen, MAAR aangezien geen verificatie heeft plaatsgevonden is de kans op een valse melding groot. Een stevige factuur van meerdere honderden euros wegens nodeloze urgentieoproep zal het gevolg zijn. Dit bovenop een boete als wordt vastgesteld dat de inbraakbeveiligingsinstallatie niet is aangemeld vooraleer deze in gebruik werd genomen!

Besluit: het gebruik van een meldkamer is ten stelligste aan te raden voor elke gebruiker van een inbraakbeveiligingsinstallatie.

 

 

 

webdesign: http://mysafety.be Incl. BTW