logo

contacteer ons 

Electro Security Services

Inbraakbeveiliging: wetgeving

 

BELANGRIJKE UPDATE!!! (03/08/09)

Vanaf 3 augustus 2009 werd het meldpunt alarmsystemen (ALINE) on-line gezet op de website van police-on-web en zal de persoon waarvan het alarmsysteem niet aangesloten is bij een meldkamer hier zijn aangifte kunnen doen. De officiële startdatum van het meldpunt alarmsystemen is 1 september 2009. Vanaf deze datum hebben de gebruikers van een alarmsysteem een periode van 6 maanden om hun alarmsysteem te registreren via: www.policeonweb.be. Op 1 maart 2010 moeten dus alle alarmsystemen geregistreerd zijn in dit meldpunt.

Download de omzendbrief betreffende deze belangrijke aangifte.

Belangrijkste gevolgen:

1. Verzuimen van een aangifte zal aanleiding geven tot administratieve boetes zodra de politie ter plaatse komt na een melding.

2. Indien u geen meldkamer hebt, u zelf uw systeem geplaatst hebt of indien u geen electronische ID-kaartlezer hebt kan u op ons een beroep doen voor de aanmelding van uw alarmsysteem.

Klik hierContacteer ons

"Ik heb een inbraakbeveiligingsinstallatie, wat nu?"

Sinds 4 oktober 2007 moet de gebruiker van een alarmsysteem zijn systeem niet meer aangeven bij de lokale politie.

De wetgeving is in volle evolutie. Hier volgt een overzicht:


De aangiftes van het onderhoud van het alarmsysteem via het afstempelen van het gebruikersboekje, zoals dit vroeger gebeurde moeten in ieder geval niet meer worden gedaan. Ook moet geen enkele gebruiker zijn alarmsysteem komen aanmelden bij de administratie. De gebruiker zal dit in de toekomst zelf moeten doen door het invullen van een elektronisch formulier via internet, of -indien hij bij een meldkamer is aangesloten- zal dit door de meldkamer gedaan worden.

Reeds bestaande wetgeving regelt voornamelijk de beveiligingsondernemingen:

KB van 13 juni 2002: voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming

KB van 25 april 2007: voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen

In het kort betekent dit dat enige onderneming die inbraakdetectie ontwerpt en/of installeert een erkenningsnummer moet hebben. Dit kan worden geverifieerd op de site van Vigilis (het directoraat van FOD Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor controle op beveiligingsondernemingen).

Voor de gebruiker van alarmsystemen zijn er ook enkele verplichtingen, te zien op deze webpagina van Vigilis.

 

 

webdesign: http://mysafety.be Incl. BTW