logo

contacteer ons 

Electro Security Services

Inbraakbeveiliging: fiscale voordelen

 

Bedrijf en KMO: aftrek van 22,5% bovenop de investering PLUS 120% van beroepskosten!!!

Als ondernemer geniet u fiscale voordelen voor uw investeringen én voor uw onkosten gedaan voor de beveiliging van uw beroepslokalen. Lees de brochure hieronder of ga naar deze pagina.

Voorwaarden

Om deze belastingvermindering te genieten – en ook om de kwaliteit van de installatie te garanderen - moeten de prestaties verplicht door een geregistreerde EN erkende aannemer (zie deze website van FOD Binnenlandse Zaken voor een lijst) geleverd worden.

Deze vermindering is niet cumuleerbaar met andere belastingverminderingen die voor
hetzelfde geplaatste materieel zouden gelden. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht op deze pagina voor bedrijven en op deze pagina voor particulieren.

Beveilig uw woning tegen diefstal en brand en profiteer van een belastingvermindering van 760 €

Verplichtingen voor de geregistreerde aannemer:

Hij moet op de factuur aangeven waar de werken werden uitgevoerd en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Het geïnstalleerde materiaal moet voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld (Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging van een privé-woning tegen inbraak of brand).

Verplichtingen voor de koper:

U kunt deze belastingvermindering genieten voor uitgaven die effectief gedaan zijn in de belastbare periode. Zo moeten de uitgaven gedaan in 2014 vermeld worden in de aangifte betreffende het aanslagjaar 2015 – inkomsten 2014 - die u in de loop van het eerste semester 2015 ontvangt. Voor de volgende jaren moet op dezelfde wijze tewerk gegaan worden. Deze aftrek kan u ook genieten voor uitgaven voor een meldkamer.

Verplichtingen voor de gebruiker:

Deze verplichtingen gelden voor de gebruiker van het alarmsysteem. Bijvoorbeeld als huurder of vruchtgebruiker van een woning met een alarmsysteem bent u gebruiker:

1. De gebruiker zal in de nabije toekomst op een door de minister van Binnenlandse Zaken te bepalen wijze zijn alarmsysteem moeten aangeven, en dit zowel voor bestaande in gebruike zijnde systemen als voor nieuwe systemen.

2. Het jaarlijks onderhoud mag vrij door de gebruiker worden gedaan, maar in geval van bijvoorbeeld een vals alarm met oproep van de ordediensten als gevolg zal de gebruiker ook instaan voor alle boetes en retributies die het gevolg zijn van deze nodeloze oproep.

 

Download brochures:

Beveilig Uw Bedrijf:

Beveilig uw bedrijf

 

Meer info voor de ondernemer die zijn zaak wil beveiligen.

 

webdesign: http://mysafety.be Incl. BTW