logo

contacteer ons 

Electro Security Services

Camerabewaking: wetgeving

 

officieel pictogram camerabewaking

Deze pagina wordt momenteel bijgewerkt.

 

 

Voorlopige tekst:

Nieuwe camerawet: inwerkingtreding op 25 mei 2018

1. Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's
2. Bijhouden van een register voor beeldverwerkingsactiviteiten
3. Zichtbaarheid camerabeelden in realtime toegelaten

Het gebruik van bewakingscamera’s stijgt onafgebroken. De cameramodellen en de gebruiksmogelijkheden ervan nemen hand over hand toe. Daarom werd de camerawet opnieuw gewijzigd. Waar moet je rekening mee houden als ondernemer of particulier?

Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's

Als je een bewakingscamera plaatste aan of in uw zaak of elders dan moest je tot hiertoe steeds aangifte doen bij de privacycommissie, officieel de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL). Die aangifteverplichting bij de privacycommissie valt weg, maar de aangifte aan politiediensten blijft wel behouden (ook van wijzigingen). Er zal een nieuwe online aangiftetoepassing worden ontwikkeld. Er wordt dus overgeschakeld naar een systeem voor gecentraliseerde elektronische aangifte, naar het model van de aangiftes voor alarmsystemen. Momenteel is dit systeem nog niet beschikbaar. U kan in tussentijd best aangifte doen via de lokale politie.

Let op!

Als u vroeger al een bewakingscamera aangegeven heeft via het elektronisch loket van de Privacycommissie, dan zal u dat nog eens opnieuw moeten doen via het nieuwe loket. Er wordt een overgangsperiode van twee jaar voorzien om u de tijd te geven om dit te doen: u heeft tot uiterlijk 25 mei 2020 om hiermee in orde te zijn.

Nieuw register met alle beeldverwerkingsactiviteiten

Als je bewakingscamera's geïnstalleerd hebt, zal je voortaan ook een register moeten bijhouden met alle beeldverwerkingsactiviteiten die je uitvoert. Dit register moet je op verzoek van de gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere privacycommissie) en de politiediensten steeds ter beschikking kunnen stellen. Dit is gelijkaardig aan de nieuwe privacyverplichtingen die gelden in het kader van de GDPR: dat bepaalt dat je een register van verwerkingsactiviteiten moet bijhouden als je persoonsgegevens verwerkt.

Zichtbaarheid camerabeelden in real time wordt toegelaten

In de camerawet wordt expliciet de mogelijkheid ingeschreven om in de nabijheid van een camera een scherm te plaatsen waar de gefilmde beelden in real time worden getoond. Dit moet (potentiële) winkeldieven afschrikken en een sterker effect genereren dan enkel het pictogram met het bewakingswaarschuwingsignaal. Dit werd voordien niet duidelijk toegelaten door de oude camerawet. Nu is die wettelijke grondslag er dus wel.
Inwerkingtredig: De nieuwe regels treden in werking op 25 mei 2018, op dezelfde dag als de nieuwe privacyregels van de GDPR.

webdesign: http://mysafety.be Incl. BTW