logo

contacteer ons 

Electro Security Services

Brandbeveiliging: materiaal

Branddetectiecentrales bestaan in twee types: conventioneel en adresseerbaar.

Alle door ons geleverde centrales en aangesloten componenten zijn BOSEC gekeurd en worden geplaatst conform de norm NBN S 21-100 en de nieuwere NBN DTD S 21-100.

Conventionele centrales bestaan uit een aantal zones waaraan "conventionele" detectoren worden gekoppeld: elke zone functioneert als een zelfstandig geheel, waarin elke daaraan gekoppelde detector autonoom brand of rook detecteert. Bij brand wordt gemeld in welke zone de brandhaard wordt gedetecteerd, zonder vermelding van de plaats van de detector. Deze centrales zijn iets goedkoper, de detectoren eveneens, maar uitbreidingen, identificatie of overwaking van de detectoren is niet mogelijk. Deze centrales worden geplaatst in woningen en kleine ateliers of kmo's.

Adresseerbare centrales werken met lussen, waarbij elke detector een eigen adres heeft. Er is permanente overwaking van de detectoren, en bij brandhaard wordt de exacte locatie van de betrokken detector(en) weergegeven. Elke lus kan tot 99 detectoren bevatten. Elke lus wordt ook aan beide zijden aan de centrale verbonden: een heengaande kabel, die aan het andere einde wordt teruggekoppeld in de centrale: bij kabelbreuk blijft het systeem perfect functioneren. Moderne centrales kunnen meerdere lussen en uitbreidingen aan, en kunnen zonder vervangen van materiaal eenvoudig worden uitgebreid. Deze types centrales worden toegepast zodra een installatie meer dan 30 à 40 detectoren omvat.

Naast detectoren kunnen ook handmelders op beide types centrales worden aangesloten: deze dienen om manueel brandalarm te genereren.

Herhaalborden dienen om toegang tot de centrale te vereenvoudigen: meestal staat een centrale in een elektrische kast opgesteld; bij brand dient de brandweer echter onmiddellijk toegang tot de brandcentrale te krijgen. Daarvoor dient een herhaalbord, dat dus meestal aan een (hoofd)ingang staat opgesteld.

 

Conventionele centrales: 1 tot 36 zones

Legrand branddetectie 8 zones

Bosec gekeurd, conform NEN-EN54-2/4

Batterij: 2x7 of 2x17Ah 12V
Max. aantal manuele brandmelders/zone: 32
Max. aantal automatische brandmelders/zone: 32
Optioneel mogelijk aansluiting van gasdetectie
Mogelijke aansluiting op internet (IP communicaties)
Mogelijke aansluiting op automatische brandblusinstallatie

 

 

 

 

 

 

Adresseerbare ("analoge") centrales

Honeywell Notifier NF3000

Bosec gekeurd.

Adresseerbare (ook genoemd "analoge") centrales kunnen een volledig gamma van geavanceerde melders, in- en uitgangsmodules, herhaalborden, mimic drivers, printers en andere randapparatuur aansturen. Deze centrales kunnen in peer-to-peer netwerken of in master/slave configuraties worden opgesteld.

 

 

 

Herhaalborden

Legrand branddetectie herhaalbord

Twee types herhaalborden zijn mogelijk: actief en passief.

Deze borden zullen op een simultane manier dezelfde brand/storings informatie en gedetailleerde boodschappen weergeven als de brandmeldcentrale waaraan zij toegewezen zijn. Door herhaalborden op strategisch belangrijke punten te plaatsen, in de beveiligde zone, kan er tijd uitgespaard worden bij het identificeren van de lokatie van de brand.

Een passief herhaalbord geeft enkel informatie weer. Een actief herhaalbord laat ook bediening toe van dezelfde functies als deze op het centrale bord.

 

webdesign: http://mysafety.be Incl. BTW