logo

contacteer ons 

Electro Security Services

Brandbeveiliging: wetgeving

Belangrijke update!!!

In Vlaanderen is het sinds 5 juli 2009 verplicht om rookmelders te plaatsen in nieuwbouw- of gerenoveerde woningen. Het Vlaams Parlement keurde daarover vorig jaar een decreet goed. Het decreet verplicht om een rookmelder te plaatsen bij alle nieuwbouwwoningen of te renoveren woningen waar een bouwvergunning voor nodig is. Die verplichting bestaat al in Wallonië en Brussel.

In België zijn er tal van regelgevingen, wetten en instellingen die de brandveiligheid in de gebouwen controleren. Het is als gebruiker of eigenaar van een pand niet evident om aan al deze regels te voldoen. Daarom is het raadzaam om vooraleer een ingebruikname, verbouwing, nieuwbouw aan te vatten, of zelfs op regelmatige basis, uw verplichtingen na te gaan . Hieronder vindt U de voornaamste actoren waarmee men rekening moet houden.

Wetgeving

De wetgever heeft een aantal verplichtingen op papier gezet aangaande elektronische beveiliging met betrekking tot branddetectie. Een beperkt aantal panden krijgt het label 'hoog risico'. Dit zijn onder andere ziekenhuizen, hotels, rusthuizen, hoge gebouwen, etc. De wetgeving legt een aantal regels op onder andere betreffende de types brandmeldings- en/of detectiesystemen, de wijze van plaatsing van deze systemen, hun wijze van werking, en van het veilig evacueren van personen in geval van brand.

Rookmelders in woningen

Alle Vlaamse gemeenten die erom vragen krijgen van de Vlaamse overheid rookmelders om ze in huurwoningen op hun grondgebied te laten plaatsen. De Vlaamse regering heeft hiervoor middelen voorzien in de begroting. De wet verplicht echter enkel de plaatsing van een detector. Wist U dat U levens en goederen kan redden door diezelfde detector op een reeds aanwezige alarmcentrale, inbraakbeveiling, of een nieuw te plaatsen inbraakbeveiligingsinstallatie of brandcentrale aan te sluiten en elk alarm naar een meldkamer door te laten seinen?

Installaties door ons geplaatst voldoen aan de belgische norm voor brandbeveiliging en -detectie: NBN S21 - 100.

1. Vlaams gewest

Nieuwbouwwoningen en appartementen moeten voorzien zijn van minstens één rookdetector

2. Waals gewest

Nieuwbouwwoningen en appartementen moeten voorzien zijn met minstens 1 rookmelder per 80m².
Alle huurwoningen moeten nu reeds voorzien zijn van een rookmelder. Geplaatst door de eigenaar van het pand.

3. Brussels gewest

Alle huurwoningen moeten nu reeds voorzien zijn van een rookmelder in elke lokaal op het evacuatietraject.  D.w.z. elke ruimte die men moet doorlopen om vanuit de slaapkamers de buitendeur van de woning te bereiken. Geplaatst door de eigenaar van het pand.

Brandweer

Naast deze wetgeving is de brandweer verantwoordelijk voor de brandveiligheid in hun district. Vóór een eerste ingebruikname van een gebouw voor professioneel gebruik of voor meedere gekoppelde woningen is een goedkeuring van de brandweer verplicht.
Dit advies moet men volgen anders kan de burgemeester van uw gemeente het gebruik van het gebouw verbieden.

De brandweer zal rekening houden met de structuur van het gebouw, het evacueren van de personen, de toegang voor de brandweer, de opslag van gevaarlijke producten, etc.

Op al deze gebieden kan Electro Security Services u bijstaan in het zoeken naar een juiste oplossing.

AREI

Stelt U personeel te werk in uw gebouw dan moet men tevens rekeninghouden met het AREI. Deze norm omschrijft de minimum maatregelen die men als onderneming moet stellen ter bescherming van zijn personeel.
In hoofdzaak gaat dit over het plaatsen en/of organiseren van een degelijk evacuatiesysteem en het houden van oefeningen.

Verzekeringen

Naast de wet en de brandweer zijn er tevens de verzekeringsmaatschappijen. Zij zullen bij brand de schade betalen en hebben er alle belang bij deze schade tot een minimum te beperken. Ook zij kunnen dus bijkomende voorwaarden stellen betreft de brandbeveiliging. Dit kan ondermeer inhouden: plaatsen van bijkomende branddetectie of sprinkler installatie, extra blusmiddelen, etc.

NBN S21-100

In adviezen van de brandweer en in lastenboeken wordt regelmatig verwezen naar de NBN S21-100 norm.
Deze norm omschrijft in detail hoe het branddetectiesysteem moet worden opgebouwd. Hoe en waar moeten de detectoren geplaatst worden, welke bekabeling moet er worden voorzien, welke noodvoeding moet de centrale bezitten, etc.

Moet uw project voldoen aan de NBN S21-100 norm dan zal Electro Security Services U graag helpen met het opstellen van een op uw situatie aangepaste studie.

Electro Security Services biedt een oplossing voor uw situatie. Wij hebben een ruim assortiment brandcentrales en detectoren. Deze kunnen perfect afgestemd worden aan uw gebouw. Gaande van een klein pand tot en groot complex van verschillende gebouwen.

Electro Security Services plaatst BOSEC goedgekeurde apparatuur. En wij plaatsen deze volgens de NBN S21-100 brandbeveiligingsnormen. Deze voorwaarden worden door alle brandweerdiensten en verzekeringsmaatschapijen voorgeschreven.

 

webdesign: http://mysafety.be Incl. BTW